Категорије
Atlas - Nameštanje Kičme

O atlasu u 150 minuta

Vreme može uticati na bol u kičmi. Meteorološki faktor može bitno uticati na vezivanje vode u strukture okolo-zglobnih kapsula da pritiskaju nervne završetke i izazivaju bol. Atlas ili prvi vratni prš