Категорије
Savetovalište

Kako pobediti sterilitet? Radionice, pomoć i podrška psihologa

Osobe koje žele potomstvo, a to ne mogu da ostvare, na velikom su iskušenju da istraju u borbi za ostvarenje svoje želje. Na udaru je celokupno biće dve osobe – njihovo fizičko i mentalno zdravlje, međusobni odnos, odnos prema okolini, njihov pogled u budućnost, doživljaj smisla života, pravde, postojanje Boga i još mnogo toga. Standard života je takođe važan momenat jer lečenje steriliteta obično traje dugo i iziskuje velike troškove. Neretko, napetost izazvana problemima oko steriliteta prenosi se i na druge oblasti života koje inače odlično funkcionišu, pa i one počinju da pokazuju teškoće. U jednom trenutku ceo život para se fokusira na pitanje: 

Kako dobiti bebu?
Sterilitet  kao frustracija koja izaziva krizu

Ljudi su spremni da učine mnogo toga da bi se ostvarili kao roditelji i ukoliko se ta potreba ne zadovolji teško je ne osetiti se frustriranim, odnosno uskraćenim. Prirodno je da će se javiti neprijatne reakcije kao što su tuga, strah, bes, osećaj manje vrednosti i mnoge druge. Svaka osoba koja se susrela sa tim problemom u prvom trenutku doživljava šok i nevericu, a u glavi često odzvanja misao „to nije moguće“.

Vremenom, pogled na problem postaje racionalniji, bolje se upravlja emocijama, odluke se lakše donose, odnosno osoba pronalazi bolje načine reagovanja na frustraciju. Lečenje steriliteta je misija koja zahteva izdržljive borce – dugoprugaše! Važno je pronaći način kako neprijatno stanje frustriranosti, konstruktivno prevazići i fokusirati psihičke i fizičke snage za dalju borbu i pametne odluke. Borba ima smisla jer je cilj  dostižan! Veliki broj ljudi može da potvrdi da im se upornost isplatila i da im je prvi plač deteta „izbrisao“ sve prethodne tegobe izazvane dugotrajnim lečenjem.

Nažalost nije retko da osobe ne uspevaju da se izbore sa talasom teškoća čime svoju već složenu situaciju još više komplikuju. Najčešći načini reagovanja su:

 • sukobljavanje sa partnerom – baš kad im treba saradnja
 • negiranje problema ili njegova minimizacija – baš kad se treba suočiti sa problemom
 • pomeranje fokusa na manje bitno – baš kad treba sinergija
 • ravnodušnost, apatija – baš kad je potrebna energija i akcija
 • proglašavanje neželjenog stanja poželjnim – baš kad treba mudro rasuđivati
 • upotreba sedativa, alkohola – baš kad je potreban zdrav režim života

Ove reakcije često predstavljaju samo vrstu odbrane od neprijatnih osećanja, koja se doživljavaju kao suviše ugrožavajuća. Taj vid zaštite nije dobar jer  daje osobi privremeno i lažno olakšanje. U suštini, troši se mnogo psihičke energije koja nije usmerena na rešavanje problema koji i dalje postoji. Iz tog začaranog kruga nije lako izaći. Tada se može reći da je osoba u krizi, a moguće promene koje se javljaju u kriznim stanjima su u sferi:

 • organskog (poremećaj ishrane, spavanja, seksualnosti, različite vrste tegoba, bol…)
 • psihičkog (negativna osećanja, uznemiravajuće misli,  umanjeno samopouzdanje, osećaj manje vrednosti…)
 • ponašanja ( slaba volja, motivacija, otežana motorika, umanjena radna efikasnost, otežana komunikacija sa okolinom, lošije snalaženje u socijalnim ulogama…)

Kakav će tok i ishod krize biti zavisi od mnogih faktora koji proizilaze iz same osobe – njenog prethodnog iskustva, strukture ličnosti, sistema vrednosti, stavova koje ima, tolerancije na frustraciju, pa i inteligencije, obrazovanja i drugih karakteristika. Ne treba zanemariti i uticaj okruženja (kulturološki, religiozni, ekonomski okvir) kao i mogućnost dobijanja pomoći. Kako je ovo sfera psihološkog funkcionisanja čoveka neki vid psihološke pomoći može biti od velike koristi.

Lečenje steriliteta

Lečenje steriliteta je dobar izbor jer je to najsigurniji način da se on razreši. Danas je medicina  prilično napredovala, a vantelesna oplodnja je metoda koja je hiljade i hiljade parova učinila roditeljem. Međutim, to ne znači da je lečenje  steriliteta brzo i lako, a uspeh siguran. Lečenje steriliteta ima svoje specifičnosti. Neke od njih su:

 • traje dugo i na putu do uspeha najčešće ima puno neuspeha
 • lečenje je moguće samo u većim mestima što za mnoge pacijente znači novu organizaciju života
 • mali broj stručnjaka opslužuje veliki broj pacijenata koji se često osećaju kao da su na „tekućoj traci“
 • dilema da li postupak uraditi u drugoj zemlji, kod drugog lekara
 • pacijenti teško podnose neizvesnost jer lekari ne mogu da pruže preciznu prognozu toka lečenja kao što je u nekim drugim granama medicine to moguće
 • pacijente kojima „otkucava biološki časovnik“ uznemirava što procedure lečenja zahtevaju dosta vremena i ne mogu se ubrzavati
 • pacijenti stalno imaju osećaj da im nedostaju još neka znanja o lečenju, lekovima…
 • pacijenti očekuju od lekara da pored medicinske usluge dobiju i „čašicu“ razgovora za šta lekari najčešće nemaju vremena
 • pacijenti imaju problem da pronađu pravu ravnotežu između euforičnog očekivanja da će IVF uspeti i pesimističkog uverenja da je sve uzalud
 • pacijenti imaju brojne strahove od kojih je najčešći i najveći strah od hormonske terapije i kako će se to odraziti na njihovo opšte zdravlje
 • lečenje je skupo i pacijenti imaju nesigurnost da li će uspeti finansijski da otprate ceo postupak

Poznato je da psihološki faktori imaju veliki uticaj na tok i ishod lečenja steriliteta. Uspeh IVF-a lakše je ostvariti kada par ulazi u taj postupak psihički i fizički spreman. Takođe je važno imati i  poverenje u svog lekara i jasnu svest da je za ovaj proces potrebno vreme, strpljenje i istrajnost. Podrška partnera, porodice i prijatelja svakako da je važna ali najbolju psihološku pomoć mogu dati stručnjaci. Oni koriste različite tehnike rada koje unapređuju lični razvoj osobe i jačaju je da istraje na rešavanju  svog problema. Velika je šteta za parove koji odustaju od lečenja jer ga ne mogu psihički izdržati. Njih zauvek prate neprijatne misli da nisu učinili sve što su mogli.

Psihološka pomoć i podrška putem obuke „VANTELESNOM OPLODNJOM DO BEBE“

Koji su ciljevi obuke „VANTELESNOM OPLODNJOM DO BEBE“?

Bolja psihofizička pripremljenost za medicinski postupak vantelesne oplodnje, prevencija nastanka krize, oslobađanje pozitivne energije, unapređenje partnerskog odnosa, smanjenje napetosti, jačanje samopouzdanja da se istraje u lečenju i ovladavanje veštinama koje olakšanavaju „borbu“ sa sterilitetom.

Napomena: obuka nije psihoterapija i po svom konceptu pripada postupku  trening za život ( life coaching) jer se ljudi  podučavaju  kako da najbolje iskoriste sopstvene potencijale za ostvarenje svojih ciljeva. Kako je cilj  naučiti osobu koje misli, osećanja i ponašanja unapređuju „borbu“ sa sterilitetom, a koje je ometaju, obuka zapravo predstavlja pravi primer health coaching (trening za zdravlje) koji se u svetu sve više primenjuje za unapređenje zdravlja ljudi.

Kome je obuka „VANTELESNOM OPLODNJOM DO BEBE“ namenjena?

Obuka je namenjena parovima koji razmišljaju ili se pripremaju za IVF postupak (bilo da su već imali ili ne iskustvo sa njim) i žele da ostvare lični razvoj u ovoj oblasti. Obuka najbolje efekte ima ukolko učestvuje par, a ne samo jedan partner (mada nije isključena mogućnost da učestvuje i samo jedan od partnera).

Kako se odvija obuka „VANTELESNOM OPLODNJOM DO BEBE“?

Obuka se odvija u manjim grupama od 10-tak učesnika u trajanju od 10 sati rada (sa pauzama). Realizuje se u toku dva dana, uglavnom vikendom, po 5 sati.

U toku obuke se koriste različite forme rada (asocijacije, igranje uloga, diskusije, studije slučaja, demonstracije, kratka predavanja, vežbanje…). Za učešće u obuci nije neophodno sa grupom deliti informacije lične prirode. Svaka osoba procenjuje, za svaku aktivnost, koliko će uneti intimnih podataka o sebi, odnosno koliko će se otvoriti. Ciljevi obuke će se ostvariti i ako osoba sve vreme radi na primerima koje daje voditelj obuke ili ostali učesnici.

Sadržaj obuke se odnosi na jačanje dve kompetencije:

 1. lična kompetencija – samosvest i vladanje sobom
 2. društvena kompetencija – svest o okruženju i odnosi sa drugim ljudima
Glavne teme obuke su:
 • sterilitet kao složeni  problem koji zahteva složeno reagovanje
 • prihvatanje sebe kao osobe koja ima problem steriliteta na kome treba raditi
 • razumevanje veze između misli, osećanja i ponašanja,
 • balans između negativnih uverenja i nerealnog optimizma
 • konstruktivno i nekonstruktivno reagovanje na sterilitet
 • prepoznavanje sopstvenih i tuđih osećanja, izražavanje osećanja
 • pravljenje izbora, donošenje odluka
 • unapređenje komunikacije sa partnerom, okolinom, lekarima
 • IVF postupak-tok, ishodi, strahovi
 • jaćanje sopstvenih snaga i samopouzdanja da se istraje u lečenju
 • tehnike relaksacije i smanjenja napetosti
Kakva je dodatna dobit od obuke ?

Za neke životne probleme grupni oblici rada daju bolje rezultate nego individualne seanse sa psihologom. Sterilitet je upravo takva oblast jer osoba tokom obuke ima „profit“ i od toga što čuje kako drugi ljudi sa istim problemom misle, osećaju i ponašaju se.

Aktivnosti su tako postavljene da se stvara grupna kohezija, da se olakšava komunikacija među ljudima koji imaju isti problem. Time grupa postaje značajan potporni sistem učesnicima da u teškim trenutcima imaju sa kim da podele sopstveno iskustvo.To su efekti obuke koji traju i posle njene realizacije.

Obuka je najjeftiniji način dobijana psihološke pomoći i podrške. Cena cele obuke od 10 sati je manja nego tri individualne seanse sa psihologom.

Kakva je dodatna dobit od obuke ?
Eleonora Vlahović, psiholog, majka blizanaca dobijenih IVF postupkom.

Kakva je dodatna dobit od obuke ?

Eleonora Vlahović, psiholog, majka blizanaca dobijenih IVF postupkom.
Mesto održavanja: Balans Medika, Bulevar Despota Stefana 1
Voditelj radionice: Eleonora Vlahović dipl. psiholog

POSETITE NAŠ CENTAR ILI NAS POZOVITE!

Sve što treba da uradite je da nas kontaktirate i zakažete konsultaciju. Vrhunski stručnjaci: znanje, iskustvo, profesionalnost, iskrenost, pouzdanost, diskrecija… ZDRAVLJE NA PRVOM MESTU!