Категорије
Savetovalište

Partnerski odnosi

Partnerski odnosi - Balans Medika

Poslednjih decenija povećava se broj jednočlanih domaćinstava, broj sklopljenih brakova opada, a broj razvoda se povećava. Nije mali broj ni onih koji se osećaju usamljeno ili neuspešno u vezama koje imaju.

Ljubav je prirodno stanje čoveka i može se reći da je lako voleti. Zašto onda ima toliko problema u partnerskim odnosima?

Upoznajte svoje „slabe tačke“, steknite bitna znanja, usvojite nove stavove, ovladajte korisnim veštinama i unapredite svoj emotivni život. Prevaziđite nezadovoljstvo, zbunjenost, tugu, ljubomoru, bespomoćnost… Prekinite neuspešne veze i preduzmite korake za traženje partnera koji će vam odgovarati.

Neki ljudi imaju više, a neki manje uspeha u pronalaženju partnera i uspostavljanju kvalitetnih odnosa. U čemu se oni razlikuju? Razlikuju se najviše u emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji koje se odnose na samosvest (prepoznavanje sebe samog, prihvatanje sebe samog…), na veštine samopredstavljanja, prepoznavanja sopstvenih i tuđih osećanja, pokazivanju brige za druge, na veštine uspešne komunikacije, dobre procene spoljne realnosti, asertivnom ostvarivanju sopstvenih potreba, na veštine pravljenja izbora i donošenja odluka..

Šta je bitno za dobar partnerski odnos

Za dobre partnerske odnose ne treba biti savršen već izvući maksimu iz onoga što se ima u sebi i okruženju. Zatvaranje u „oklop“ može vas zaštititi od mogućih povreda i neuspeha u parnerskim odnosima ali vas udaljava od mogućnosti da postignete puno zadovoljstvo u pružanju i primanju ljubavi.

U Centru Balans Medika, kroz individualno savetovanje ili rad u grupi, možete dobiti pomoć, podršku i podsticaj da u partnerskim odnosima budete socijalno i emocionalno inteligetniji i samim tim uspešniji.

U borbi za bolje partnerske odnose radićemo na:

• prihvatanju sebe
• pravljenju izbora, donošenju odluka i ličnoj odgovornosti za ono što nam se dešava
• unapređenju komunikacije, konstruktivnog rešavanja konflikata, veštini pregovaranja
• prepoznavanju sopstvenih i tuđih osećanja, izražavanju emocija, razumevanje veze između misli, osećanja i ponašanja
• koracima u traženju partnera, negovanju partnerskih odnosa i veštinama pojednostavljivanja partnerskog odnosa

Do boljih partnerskih odnosa vodiće vas Eleonora Vlahović, psiholog.

Partnerstvo je najvažniji, a često i najteži deo ljudskog iskustva

Ljubav je prirodno stanje čoveka i može se reći da je lako voleti. Ali šta je teško? Teško je naći srodnu osobu i sa njom izgraditi, a zatim sačuvati kvalitetan partnerski odnos. Prelazak iz ‘samo ja’ u ‘ja’+’ja’ i konačno u ‘mi’ niti je lak, niti se brzo dešava. To je proces u toku koga se obe osobe menjaju i sazrevaju radi obostrane dobiti. Ljude obično niko ne sprema za taj proces i zato se on najčešće odvija kroz pokušaje i pogreške. Nema čoveka koji nije prošao kroz bolna iskustva kao što su teškoće u uspostavljanju bliskog kontakta, otežana komunikacija, raskid veze, ambivaletna osećanja prema partneru, strahovanje od pružanja i primanja ljubavi, neverstvo, nesigurnost, stid, razočarenje, tuga… Srećom, uspostavljanje kvalitetne partnerske veze je toliko vredan i važan cilj da su ljudi spremni da se za njega bore uprkos bolnim iskustvima.

Partnerski odnosi u današnjim uslovima života su pod velikim pritiskom

Na to ukazuju sledeće činjenice:

  • poslednje dve decenije u razvijenim zemljama povećava se broj jednočlanih domaćinstava, broj sklopljenih brakova opada, a broj razvoda se povećava.Bebe se rađaju sve ređe i u manjem broju.
  • od mladih ljudi se na poslu očekuje potpuna predanost firmi, a privatan život smatra se ozbiljnom preprekom za karijeru. Dan je prepunjen profesionalnim obavezama čime se maskira stvarna razmera usamljenosti.
  • sve više ljudi živi u velikim gradskim sredinama gde nije uobičajeno da se ljudi interesuju jedni za druge. Otuđenost i nezainteresovanost za druge ljude tretira se kao poštovanje tuđe privatnosti .
  • sve manje mladih ljudi ostaje na selima i u malim mestima i zato u tim sredinama nema dovoljno ponude slobodnih osoba za partnersku vezu.
  • česta promena mesta stanovanja zbog potrebe posla i profesionalne karijere otežava uspostavljanje novih i čuvanje starih prisnih kontakta sa ljudima.
  • savremene tehnologije kao što su kompjuter ili mobilni telefon, osmišljene sa idejom da unaprede komunikaciju među ljudima, izazavale su potpuno suprotan efekat. Sve je manje prilika za bliski kontakt „licem u lice», razmenjuju se SMS-ovi, studira se on line…
  • kultura hedonizma, konzumiranja i brzog postizanja željenog nameće stil života u kome je udobnost najvažnija vrednost. Preferiraju se površne veze u kojima nema velike „dobiti“ ali ni velikih zahteva. Udobnost stvara utisak pseudo sigurnosti koji umanjuje želju da se „radi“ na izgradnji kvalitetnog partnerskog odnosa koji svakako zahteva neka odricanja i prilagođavanja.
  • glorifikuje se ideal većne mladosti koji podstiće verovanje ljudi da uprkos biološkom časovniku treba što duže živeti mladalačkim životom i da za brak i decu ima vremena.

Najveća teškoća u partnerskim odnosima

Dobre partnerske veze nema bez postizanja intimnosti. Intimnost znači da se osoba ‘otvara’, odnosno dozvoljava da druga osoba, do izvesnog stepena, dopre do nje u psihičkom i fizičkom smislu. Intimnost je nešto najlepše što čovek može da ostvari ali istovremeno to je i najveća teškoća jer intimnost svaku osobu čini ranjivom. Strah od povrede (prevashodno psihičke prirode), posebno ako postoje loša iskustva, nagone osobu da se zatvara pred ‘prodiranjem’ druge osobe, da se prikazuje drugačijom nego što jeste, da bira pogrešne načine zaštite čime često udaljava ljude od sebe.
Marijana se uverila da je Miloš pravi čovek za nju kad je po prvi put posle dosta godina osetila da sa njim može da podeli najteži događaj iz života o kome nije mogla ni sa kim do tada da razgovara. Kada mu je rekla da je ostala u drugom stanju i abortirala na kraju prvog razreda gimnazije on je samo rekao ‘mora da ti je bilo teško’. Tih nekoliko reči, bez daljeg ispitivanja, bez osuđivanja i pridikovanja o mogućim posledicama uverilo je Marijanu da mu se može potpuno predati.
Partnerski odnosi - Balans Medika

Najveća greška u partnerskim odnosima

U procesu traženja partnera i uspostavljanja partnerskog odnosa prosto su neizbežni neuspesi, loša iskustva, razočaranja, nesigurnost, odsustvo samopouzdanja… Na neke ljude to može imati veliko frustrirajuće dejstvo i odvesti ih u grešku da blokiraju svoj energetski potencijal i izgrade različite vrste ‘zaštite’. To povlačenje u ‘oklop’, sa jedne strane štiti čoveka od mogućih emotivnih povreda ali ga sa druge strane ozbiljno ometa da ostvari prisan kontakt s nekom osobom bez čega se teško može ostvariti potpuni osećaj ličnog zadovoljstva i ispunjenosti. Izlazak iz ove greške je obično težak, jer osoba mnogo toga nesvesno čini da potvrdi sama sebi da je dobro što ima ‘oklop’ pri čemu negira, zanemaruje, potcenjuje sve ono što bi je suočilo s tim da to nije dobar izbor.
Zlatko M. je bio u dugoj vezi sa Suzanom i verovao je da je ona prava osoba za brak. Posle veridbe i u toku priprema za venčanje Suzana se predomislila, napustila Zlatka i počela da se zabavlja sa drugim momkom. Zlatko je to doživeo vrlo teško, kao prevaru koja se ne može oprostiti. Sledećih godina imao je velike teškoće da stupi u bliski odnos sa drugim devojkama jer bi ga uvek preplavio strah da će opet biti izneveren. Zatim je počeo da se zabavlja sa devojkama koje bi ga brzo napuštale jer je bio neprijatan prema njima i optuživao ih da su neverne i lažljive. Kako su ga one napuštale Zlatko je bio sve sigurniji da je u pravu i da ne treba nikada da se do kraja preda nekoj ženi.

Najčešća greška u partnerskim odnosima

Partnerski odnosi - Balans Medika
Borba za pogrešnu osobu sa kojom se, bez obzira na uloženi trud, ne može ostvariti dobar partnerski odnos, kao i svaka pogrešna investicija, više će štete naneti osobi nego što će joj doneti dobiti. Održavanje veze koja se doživljava kao loša zbog straha od prekida veze i usamljenosti takođe, predstavlja grešku. Usamljenost jeste neprijatno stanje ali je svakako bolje biti u jednom period života i bez partnera, nego se trošiti na nešto što nema šanse da osobu u potpunosti zadovolji. Cilj treba da bude dobra partnerska veza, a ne samo partnerska veza.

Branko V. već nekoliko godina ne stupa u bliske kontakte sa drugim devojkama jer je u nekoj vrsti veze sa Jelenom R. koja je potpuno posvećena karijeri, stalno putuje i ima vrlo malo slobodnog vremena za njega. Branku je obećala da će čim završi veliki projekat na kom trenutno radi odvojiti više vremena za njihovu vezu, ali mu nije rekla da je konkurisala za specijalističke studije u Americi u trajanju od godinu dana i da trenutno čeka odgovor.

Snežana K. se poslednje dve godine viđa povremeno i krišom sa čovekom koji je u braku i koji ima dvoje mlađe dece. On obećava da će se razvesti ali to ne čini jer se uvek pojavi ozbiljan razlog.

 

Zlata je u vezi nekoliko godina sa Mirkom novinarom dnevnog lista. Mirko često popije koju čašćicu više i tada je sklon agresivnom ponašanju. Zlata je već dva puta osetila njegovu ‘tešku’ ruku, a jedan put je morala da traži i lekarsku pomoć. Uprkos tome ona svoje najbliže uverava da je on divan čovek, samo da ne pije.Zlata nastoji da ostane u drugom stanju jer veruje da će Mirko ostaviti alkohol ako postane otac.

Šta je potrebno za uspeh partnerskog odnosa?

Neki ljudi imaju više, a neki manje uspeha u pronalaženju partnera i uspostavljanju kvalitetnih odnosa. U čemu se oni razlikuju? Fizička lepota, kojoj se poklanja velika pažnja u medijima, nije glavni ključ uspeha u partnerskim odnosima i može se reći da je precenjena. Seks može biti važan, posebno u početnoj fazi parterskog odnosa ali on nije dovoljan za održavanje veze. Obrazovanje, novac i neki drugi pokazatelji standarda života takođe, ne obezbeđuju uspeh.

Kao i u drugim oblastim života i za uspeh partnerskih odnosa potrebne su neke veštine koje počivaju na sposobnostima za koje se može reći da pripadaju emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji. Sam izraz veštine ukazuje da se ljudi mogu njima podućavati, da se može unaprediti stepen razvijenosti tih veština i ostvariti veće zadovoljstvo.

Emocionalna i socijalna inteligencija se odnose na samosvest (prepoznavanje sebe samog, prihvatanje sebe samog…), na veštine samopredstavljanja, upravljanja emocijama, empatiji, pokazivanju brige za druge, na veštine uspešne komunikacije, dobre procene spoljne realnosti, veštine pravljenja izbora i donošenja odluka…

Biti lično i socijalno kompetetan za partnerske odnose ne znači biti savršen već izvući maksimum iz onoga što se ima (u sebi i okruženju) i postići sklad između misli, osećanja i ponašanja.

Snežana se oseća loše jer je imala nekoliko loših veza, a i sada je sa momkom koji je jako ljubomoran. Iako joj uopšte ne odgovara misli da je bolje da bude sa njim nego da u društvo izlazi sama.

Zoran i Vesna su se venčali iz velike ljubavi uz malo razmene misli o tome šta ko očekuje od braka. On je potekao iz velike porodice u kojoj je majka bila potpuno posvećena njemu i njegovim sestrama. Očekivao je da su i Vesni najvažnija deca i kuća, i da je to prirodno za svaku ženu te nije imao potrebu da o tome sa njom razgovara. Zoran se prilično razočarao kad je Vesna izjavila da još nije spremna za decu, da želi da putuje i uživa u izlascima. Brak se brzo okončao jer nisu našli ‘zajednički jezik’ oko najvažnijih stvari u zajedničkom životu.

Dragana je već godinama zaljubljena u muža svoje drugarice. Njihov brak nije najbolji i Dragana se nada da će jednog dana Miodrag shvatiti da je ona prava žena za njega. U međuvremenu ponude drugih muškaraca odbija.

Gordana i Marko se dugo zabavljaju. Gordani je već 35 godina i jako želi da se uda. Marko (39 g.) nikako da odlući da li želi brak i decu. Stalno postavlja nove uslove koje treba zadovoljiti da bi doneo tu odluku.

Posle 11 godina braka Branka i Svetozar su osetili da im je zajednički život po malo dosadan ali nisu o tome razgovarali. On je mislio da ako nađe ljubavnicu to će uneti malo žara i u njegov brak. Ona je mislila da je bračna monotonija normalna posle toliko godina zajedničkog života. Prošle su još dve godine, oni su se udaljili jedan od drugog, a da ni sami nisu znali zašto. Svetozar nikad nije ostvario vezu sa drugom ženom jer je voleo Branku, a ni ona nikad nije pomislila na drugog muškarca jer je volela Svetozara. Prestali su da pokazuju ljubav jedan drugome iako su je osećali. Verovali su da posle toliko godina to više nije potrebno.

Zašto je važno i vredno boriti se za partnera i dobar partnerski odnos?

Čovek ima prirodnu potrebu da se emotivno vezuje za druge ljude, da razmenjuje misli i osećanja, da produžava svoj rod. Vrlo je malo zadovoljstava koje čovek može ostvariti sam. Nemogućnost ostvarenja dobrog partnerskog odnosa, posebno u dužem vremenskom periodu, može stvoriti osećaj inferiornosti, nezadovoljstva, ljubomore, zavisti i drugih negativnih osećanja koji uznemaravajuće deluju na osobu. Naravno, tu je i osećaj usamljenosti što je neprijatno stanje koje osoba može osećati čak i kad je okružena velikim brojem ljudi jer kvantitet ne može da zameni kvalitet jednog dobrog partnerskog odnosa. Postoji čvrsta veza između zadovoljstva, unutrašnjeg osećaja ispunjenosti i fizičkog zdravlja. Istraživanja potvrđuju da ljudi koji imaju stabilne emocionalne veze duže žive, imaju redovniji seks, manje oboljevaju. U suštini mnogih problema kao što su zloupotreba alkohola, droge, tableta, zatim depresivnost ili psihosomatska oboljenja (povišen krvni pritisak, lupanje srca, povećan šećer, čir…) nalazi se nemogućnost postizanja uravnoteženog ljubavnog života koji bi osobi dao smisao života i snagu da se bori sa ostalim teškoćama koje svaki čovek mora imati u životu. Zato se može tvrditi da onaj ko unapredi svoj ljubavni život i uspe da ostvari kvalitetan partnerski odnos poboljšava sopstveno psihofizičko zdravlje i stvara uslove za duži i kvalitetniji život.
Partnerski odnosi - Balans Medika

Da li se ljudi mogu podučavati za bolje partnerske odnose?

Ne može se u dve reči dati savet koji bi osposobio osobu da sa lakoćom nađe partnera i sa njim izgradi dobar partnerski odnos. Ali se ljudi mogu podučavati da unaprede svoj emotivni život, da prepoznaju svoje „slabe tačke» u partnerskim odnosima, da steknu neka bitna znanja, usvoje pravilne stavove, razviju potrebne veštine. Iako ljudi uočavaju da nisu zadovoljni partnerskim vezama najčešće odbijaju da prihvate da je to njihov problem na kome treba raditi. Za mnoge druge oblasti života koje su i mnogo manje značajne nego što je emotivni život ljudi pokazuju veću spremnost da traže i prime pomoć. To je velika šteta jer je moguće napraviti promene i unaprediti partnerske odnose, a što uvek ima veliki pozitivan uticaj na kompletan život osobe. Lični razvoj u ovoj oblasti je moguć ali je osnovna pretpostavka da osoba prepoznaje svoj problem i želi da ‘radi’ na sebi, odnosno da se menja.

Kako Balans Medika unapređuje partnerske odnose?

U okviru svojih aktivnosti, koje su usmerene ka postizanju uravnoteženog i kvalitetnog života, Balans Medika organizuje radionice „COST BENEFIT PLUS MINUS“.

Kome je radionica „COST BENEFIT PLUS MINUS“ namenjena?

Osobama koje procenjuju da im emotivni život i partnerski odnosi nisu na željenom nivou i žele da ostvare lični razvoj u ovoj oblasti. Kurs je prilagođen potrebama profesionalno uspešnih ljudi koji nemaju puno slobodnog vremena ali su spremni na intenzivne aktivnosti u kraćem vremenskom periodu.

Kako se odvija radionica „COST BENEFIT PLUS MINUS“?

Odvija se u manjim grupama od 8 do 16 učesnika u trajanju od 10 sati intenzivnog rada, raspoređenih u dva dana (subotom). Moguće je i individualno (pojedinačno). Konsultacije se zakazuju!

U radu se koriste različite tehnike radioničarskog načina rada kao što su kratka predavanja, igranje uloga, diskusija, studija slučaja, demonstracije, vežbanje….

Sadržaj radionice se odnosi na dve važne kompetencije: lična kompetencija-samosvest i vladanje sobom i društvena kompetencija-društvena svest i međuljudski odnosi.

Glavne teme radionice su:

• prihvatanje sebe pravljenje izbora, donošenje odluka i lična odgovornost
unapređenje komunikacije konstruktivno rešavanje konflikata, pregovaranje
• prepoznavanje sopstvenih i tuđih osećanja, izražavanje emocija
razumevanje veze između misli, osećanja i ponašanja
• koraci u traženju partnera negovanje partnerskih odnosa veštine pojednostavljivanja partnerskog odnosa

Koji je osnovni cilj radionice „COST BENEFIT PLUS MINUS“?

Osnovni cilj je pomoć, podrška, podsticaj i ojačavanje osobe da u partnerskim odnosima bude socijalno i emocionalno inteligetnija i samim tim uspešnija.

Ko vodi radionicu „COST BENEFIT PLUS MINUS“?

Radionicu vodi psiholog Eleonora Vlahović.

Sve što treba da uradite je da nas kontaktirate i zakažete konsultaciju. Vrhunski stručnjaci: znanje, iskustvo, profesionalnost, iskrenost, pouzdanost, diskrecija… ZDRAVLJE NA PRVOM MESTU!