Категорије
Blog

O vibracijama i sinhronizaciji kod organizama

Sve stvari u našem univerzumu su stalno u pokretu, vibriraju. Čak i objekti koji izgledaju kao nepomični u stvari vibriraju, osciliraju, rezonuju na različitim frekvencijama. Rezonancija je vrsta kretanja koju karakteriše oscilacija između dva stanja. I na kraju krajeva, sva materija su samo vibracije različitih osnovnih polja. Kao takva, u svim razmerama, cela priroda vibrira.

Nešto zanimljivo se dešava kada se različite vibrirajuće stvari spoje: često će početi, nakon nekog vremena, da vibriraju zajedno na istoj frekvenciji. Oni se „sinhronizuju“, ponekad na načine koji mogu izgledati misteriozno. Ovo se opisuje kao fenomen spontane samoorganizacije.

vibracije

Matematičar Stiven Strogac daje različite primere iz fizike, biologije, hemije i neuronauke kako bi ilustrovao sinhronizaciju – njegov termin za rezonanciju – u svojoj knjizi iz 2003. godine „Sinhronizacija: Kako red nastaje iz haosa u univerzumu, prirodi i svakodnevnom životu“, uključujući:

– Kada se jedinke određenih vrsta okupe u velikim skupovima, one počinju da trepću sinhronizovano, na način koji još uvek može izgledati pomalo mistifikujući.

– Laseri se proizvode kada se fotoni iste snage i frekvencije sinhronizuju.

– Rotacija Meseca je tačno sinhronizovana sa njegovom orbitom oko Zemlje tako da uvek vidimo isto lice.

Ispitivanje rezonancije vodi do potencijalno dubokih uvida u prirodu svesti i uopšte o univerzumu.

Neuronaučnici su takođe identifikovali sinhronizaciju u svom istraživanju. Pucanje neurona velikih razmera se dešava u ljudskim mozgovima na merljivim frekvencijama, pri čemu se smatra da je svest sisara obično povezana sa različitim vrstama neuronske sinhronizacije.

Na primer, nemački neurofiziolog Paskal Fris je istražio načine na koje se različiti električni obrasci sinhronizuju u mozgu da bi proizveli različite tipove ljudske svesti.

Svaka vrsta sinhronizovane aktivnosti povezana je sa određenim tipovima moždanih funkcija.
Gama talasi su povezani sa koordinisanim aktivnostima velikih razmera kao što su percepcija, meditacija, molitva ili fokusirana svest; beta sa maksimalnom moždanom aktivnošću ili uzbuđenjem; a teta sa opuštanjem ili sanjarenjem. Ova tri tipa talasa rade zajedno kako bi proizveli, ili barem olakšali, različite tipove ljudske svesti, prema Friesu. Ali tačan odnos između električnih moždanih talasa i svesti je još uvek predmet rasprave.

Friz svoj koncept naziva komunikacijom kroz koherentnost. Za njega se radi o neuronskoj sinhronizaciji. Sinhronizacija, u smislu zajedničkih brzina električnih oscilacija, omogućava nesmetanu komunikaciju između neurona i grupa neurona. Bez ove vrste sinhronizovane koherentnosti, ulazi stižu u nasumične faze ciklusa ekscitabilnosti neurona i neefikasni su, ili barem mnogo manje efikasni, u komunikaciji.

Rezonantna teorija svesti

Teorija rezonancije se oslanja na rad Frisa i mnogih drugih, sa širim pristupom koji može pomoći da se objasni ne samo svest ljudi i sisara, već i svest šire.

Na osnovu posmatranog ponašanja entiteta koji nas okružuju, od elektrona preko atoma do molekula, preko bakterija do miševa, slepih miševa, pacova i tako dalje, sve stvari se mogu posmatrati kao bar malo svesne. Ovo na prvi pogled zvuči čudno, ali panpsihizam – stav da svaka materija ima neku pridruženu svest – je sve prihvaćeniji stav u pogledu prirode svesti.

Panpsihisti tvrde da se svest nije pojavila u nekom trenutku tokom evolucije. Umesto toga, uvek se povezuje sa materijom i obrnuto – to su dve strane istog novčića. Ali velika većina uma povezanih sa različitim vrstama materije u našem univerzumu je izuzetno rudimentarna. Elektron ili atom, na primer, uživaju u samo maloj količini svesti. Ali kako materija postaje međusobno povezana i bogatija, tako postaje i um, i obrnuto, prema ovom načinu razmišljanja.

Sve što postoji stvara svoju sopstvenu vibraciju. To su saznanja kvantne fizike koja koristi savremena kvantna medicina. Stalno se potvrđuje teorija o dvojnoj prirodi materije. Sve se sastoji iz čestice i vibracije, odnosno talasa. Sve je u stalnom kretanju, vibraciji.

Sve što treba da uradite je da nas kontaktirate i zakažete konsultaciju. Vrhunski stručnjaci: znanje, iskustvo, profesionalnost, iskrenost, pouzdanost, diskrecija… ZDRAVLJE NA PRVOM MESTU!