Категорије
Kvantna medicina

Kvantitativne teorijske metode kao moguće alternative (istraživanje)

Ljudska odluka i praksa koja sledi posle nje igraju važnu ulogu u mnogim domenima čovekovih napora. Kada se odluke donose tako da su njihove posledice odlučujuće za zdravlje i negu bolesnih ljudi, dodaje se element od još veće važnosti. Međutim, u poređenju sa donošenjem odluka u ekonomiji, psihologiji, kognitivnim naukama ili finansijama, medicinsko odlučivanje se još uvek nije koncentrisalo mnogo na strukturiranje modela odlučivanja (von Neumann i Morgenstern 1953; Edvards 1954; Simon 1959; Ingersoll 1987) 1 Može se identifikovati nekoliko razloga za to.

Pre svega, odluke u medicini dodiruju neke od najdelikatnijih i najcenjenijih aspekata nas kao ljudi, možda takođe povezanih sa pitanjima života i smrti, i zbog toga strukturirano teorijsko modeliranje njihovih procesa može izgledati gotovo nemoguće.

Drugo, vrlo komplikovana etička pitanja povezana su sa čak i jednostavnim odlukama i njihovim kasnijim medicinskim praksama, što takođe čini se da ukazuje na to da postoje samo kontekstualna i ad hoc obrazloženja.

Treće, i uopšteno govoreći, konkretne situacije koje se pojavljuju u vezi sa donošenjem odluka i s njima povezanim praksama u medicini suočavaju se sa aspektima koji su suštinski izuzetno složeni, još uvek nisu dobro shvaćeni, a možda i paradoksalni, kada se sagledaju iz određene perspektive. Ovde mislimo, na primer, na etička pitanja koja se javljaju upotrebom placebo kontrola u kliničkim ispitivanjima i druge vrste problema, različite prirode, povezane sa kliničkim istraživanjima uopšte. Takođe razmišljamo o tim odlukama uzimajući u obzir nekoliko kliničkih ispitivanja koja testiraju istu bolest, a koja se često ne konvergiraju zbog svojstvene složene nepredvidljivosti. I, konačno, o placebo efektu razmišljamo kao o opštem fenomenu, koji ukazuje na to da postoje aspekti medicinske prakse koji i sami mogu na još nerazumljiv način uticati na zdravstveno stanje ili bolesti pacijenata koji su im podvrgnuti.

Gore pomenute složenosti na neki način prikrivaju dublju strukturu odlučivanja i prakse koje iz toga proizilaze u medicini, tako da je teško zamisliti teoriju koja je dovoljno opšta da pruži realno modeliranje. Verujemo, međutim, da je takva teorija moguća i da njena verzija već postoji, primenjena na druge domene kao što su ekonomija, finansije, psihologija i kognitivna nauka. Naziva se „kvantna spoznaja“ i njegova struktura je inspirisana matematičkim modelima kvantne teorije. Ta kvantna struktura takođe može igrati ulogu u modeliranju ljudskog odlučivanja u medicini, međutim, ne bi trebalo da iznenađuje. Zaista, znamo da je jedan od glavnih otisaka prstiju kvantne teorije prisustvo suštinskog i nesvodivog uticaja procesa merenja na stanje entiteta koji se proučava, što se često naziva „efektom posmatrača“. Ako ponovo pomislimo na opšti fenomen placebo efekta, on uključuje upravo ovu vrstu uticaja medicinske prakse na zdravstveno stanje ili bolest pacijenta. Kao primer možemo pomenuti nepoznatu činjenicu da, čak i kada su pacijenti obavešteni da se leče placebom, efekat i dalje ostaje prisutan.

Još jedan fenomen koji se direktno odnosi na misaone procese koji se odvijaju tokom medicinskih odluka, a koji je opsežno proučavan u kvantnoj kogniciji, je takozvana „konjunkciona zabluda“. Sastoji se u proceni verovatnoće zajedničkog nastupa dva događaja koja je veća od verovatnoće pojave samo jednog od dva događaja. Efekat se naziva „dvostruka konjunkciona zabluda“ ako se procenjuje da je verovatnoća zajedničkog pojavljivanja dva događaja veća od verovatnoće oba pojedinačna događaja. U klasičnoj teoriji verovatnoće, koja se zasniva na Bulovoj logici, verovatnoća pojave konjunkcije dva događaja je uvek manja ili jednaka verovatnoći pojave samo jednog od dva događaja, što je razlog zašto je pojava označena kao „zabluda“, što znači „greška u rezonovanju“.

Preuzmite PDF sa celim tekstom o ovom istraživanju o kvantnoj medicini, na kojem su radili Diederik Aerts, Lester Beltran, Suzette Geriente, Massimiliano Sassoli de Bianchi, Sandro Sozzo, Rembrandt Van Sprundel i Tomas Veloz, ili pročitajte istraživanje u originalu na ovom linku.

Sve što treba da uradite je da nas kontaktirate i zakažete konsultaciju. Vrhunski stručnjaci: znanje, iskustvo, profesionalnost, iskrenost, pouzdanost, diskrecija… ZDRAVLJE NA PRVOM MESTU!