Категорије
Hiropraktika

Hiropraktika ili kiropraktika?

Odlučili ste da, zbog bolova koji vas muče, ili problema u funkcionisanju nekog organa, potražite pomoć hiropraktičara. Sa željom da o hiropraktici saznate više, počinjete pretragu na internetu i ostajete zbunjeni – približno jednak broj puta pronalazite nazive hiropraktika, i kiropraktika

kiropraktika

Da li je u pitanju samo drugo ime za isti pojam, ili između hiropraktike i kiropraktike, ipak, postoji izvesna razlika?

Otklanjamo odmah vašu nedoumicu i potvrđujemo – hiropraktika i kiropraktika su varijante naziva za jednu jedinu, identičnu, zdravstvenu disciplinu. Hiropraktičar (kiropraktičar) je obučeni stručnjak, koji će specijalnim pokretima ruku pomeriti, i u ispravan položaj postaviti, vaše pršljenove, rame i druge zglobove, kuk, želudac… izmasirati na način idealan za buduće funkcionisanje tetive, mišiće…

Ali, zbog čega je došlo do razlike u imenu?

Reč hiropraktika ima grčke korene – kheir na starogrčkom znači ruka. U srpskom jeziku ovu reč čitamo isto kao u izvornom grčkom – hir, a latinizovani izgovor, prihvaćen u hrvatskom i slovenačkom jeziku, na primer, je – kir. Hiropraktika je, dakle, isto kao i kiropraktika, metoda lečenje koja u osnovi ima delo (praktiku, praksu, delovanje) ruku. 

Najsličniji primer navedenom, koji će vam sigurno ostati u pamćenju, je reč hirurg, sa gotovo identičnim poreklom i strukturom. I ova reč se u pojedinim slovenskim jezicima razlikuje samo u izgovoru grčke osnove kheir, pa tako Slovenci i Hrvati kažu kirurg, a Srbi hirurg.

hiropraktika ili kiropraktika
Hiropraktika ili kiropraktika?

Veliki broj reči starogrčkog izvora dobio je u latinizovanoj varijanti slovo k umesto slova h na početku. Tako imamo Isus Hristos ili Isus Krist, hemija ili kemija, hlor ili klor…

Prisustvo reči kiropraktika paralelno sa nazivom hiropraktika na srpskom govornom području ima još jedno objašnjenje. U gotovo svim evropskim jezicima hiropraktika se piše i izgovara veoma slično. Engleska reč chiropractic izgovara se sa početnim slovom k, slično je i u rumunskom jeziku, turskom… U nemačkom jeziku, međutim, reč chiropraktik u izgovoru počinje slovom h, kao i slična reč u ruskom.

Za sve zainteresovane, buduće korisnike naših usluga, pacijente… najvažnije je da znaju – hiropraktika je isto što i kiropraktika. Hiropraktika vam može u pojedinim stanjima, uz tretman profesionalaca, pomoći da se bez lekova i hirurgije osećate bolje. Za sva ostala objašnjenja Balans Medika stručni tim uvek vam je na raspolaganju.     

Sve što treba da uradite je da nas kontaktirate i zakažete konsultaciju. Vrhunski stručnjaci: znanje, iskustvo, profesionalnost, iskrenost, pouzdanost, diskrecija… ZDRAVLJE NA PRVOM MESTU!