Balans Medika background

Terapija za zdravo telo i bistar um

Akupunktura - Balans Medika

Šta je akupunktura?

Japanska Akupunktura | Balans MedikaAkupunktura je vrsta medicinske nauke nastala na Dalekom Istoku pre više od 5.000 godina. Danas je akupunktura sastavni deo savremene medicine skoro u celom svetu.

Za razliku od zvanične, oficijelne, alopatske medicine koja se bavi lečenjem nekog organa, akupunktura se bavi otkljanjanjem uzroka bolesti ili problema. Tako ona ima značajno drugačiji pristup ljudskom telu koji se ogleda u posmatranju energetskih tokova tzv.meridijana na telu čoveka. Energetski tokovi – MERIDIJANI imaju jedinstvena pravila koja važe za sve ljude, kako na Istoku tako i na Zapadu.

Akupunkutura ima cilj da energetski protok kroz telo drži u stabilnoj ravnoteži, kako do bolesti ne bi došlo, pa je uobičajeno da se za akupunkturu koristi izraz preventivna medicina. To ne znači da je akupunktura samo alternativna medicina, iako je ona i to, već je nauka u punom smislu reči. Treba znati da studije akupunkture u Kini traju jednako kao i studije zvanične medicine.

NAUKA STRA VIŠE OD 5.000 GODINA – DREVNA NAUKA

Prva saznanja o akupunkturi stara su hiljadama godina u nazad. Zato se za akupunturu kaže da je drevna nauka.

Kineski, Žuti Car, zabrinut zbog velike smrtnosti stanovnišva izdao je naredbu da se ljudsko telo sistematski ispita, kako bi se moglo lečiti. U tu svrhu je odobrio da se na najtežim zločincima rade eksperimenti, bez ikakvih ograničenja u smislu humanosti.

Na kažnjenicima i zločincima su ispitivali različite reakcije tela i to od površine kože pa prema unutrašnjim organima i pratili reakcije tela preko pulsa i raznih disajnih parametara te tako donoslili zaključke koji se i danas priznaju kao ispravni. Tako su otkriveni energetski putevi – meridijani i akupunkturne tačke na njima.

Interesantno je napomenuti da se u to vreme u Kini, medicinom bavili samo velikodostojnici, ali se znanje prenosilo i širilo, pa se narod počeo baviti ovom vrstom lečenja, a akupunktura postala narodna medicina. Ljude iz naroda koji su se njome bavili zvali su – bosonogi lekari.

Kako funkcioniše akupunktura?

Japanska Akupunktura | Balans MedikaPošto su otkrivene akupunkturne tačke nastavilo se sa njihovim proučavanjem. Nakon dugo vremena došlo se do zaključka da su tačke međusobno povezane po meridijanima tj. energetskim kanalima, da su raspoređene anatomski i precizno po meri svakog čoveka.

Povezujući tačke i prateći njihove energetske tokove, zaključili su da svaki organ u ljudskom telu ima svoje merdijane i na njima tačke kojima se manipuliše određenom stimulacijom i tako se bolest leči ili spreči.

Takođe su uvideli da ove tačke koje izlaze na površinu kože u stvari predstavljaju kontakt između čovekovog tela i njegovog okruženja, odnosno između mikro i makro kosmosa, da je čovek sastavni deo svega oko sebe, pa i kosmosa u celini u svoj njegovoj bezkonačnosti. Na osnovu ovakvih razmišljanja stvorena je čitava filozofija – TAOIZAM, čija teorija je polazna osnova za bavljenje akupunkturom.

Prema ovoj teoriji mikro i makro kosmosom upravlja energija, Qi – Či, koja predstavlja jedinstvo proisteklo iz dualizma. Prema ovoj drevnoj kineskoj filozofiji i kosmos i svet u njemu počiva na suprotnosti, odnosno na energijama, koje se prepliću čineći ravnotežu koja je, ustavri energija ČI. Či se ispoljava u dva oblika plus JANG i minus JIN.

JIN i JANG se međusobno smenjuju, dopunjuju i prepliću čineći jedinstvo ČI.

Či teče kroz meridijane, energetske tokove kojih ima 14 raspoređenih 6 (šest) sa leve i 6 (šest) sa desne strane, plus 2 (dva) meridijana koja idu sredinom tela i to po jedan sa prednje i zadnje strane tela.

Prema tipu energije koja teče kroz njih dele se na JIN i JANG meridijane. Na meridijanima se nalazi 365 osnovnih akupunkturnih tačaka, preko kojih se može manipulisati dodavanjem ili oduzimanjem energije, zavisno od toga da li je energija u tom meridijanu prisutna u većoj ili manjoj količini od optimalne. Uz glavne meridijane postoje i sporedni na kojima se takođe nalaze akupunkturne tačke raznih dubina kojih ima oko tri hiljade.

Kao što i sami možemo zaključiti, ovo je veoma složena i kompleksna nauka koja iziskuje veoma ozbiljan pristup. Ova drevna nauka nas uči da sve bolesti nastaju zbog poremećaja ili smanjenog energetskog potencijala u pojedinim delovima tela ili organima.

Veoma je važno da se energija konstantno kreće kroz telo poput krvotoka jer svaki zastoj daje poremećaj energetske ravnoteže, koji vremenom vodi u bolest. To znači, da održavanje energije u stabilnoj ravnoteži i neometanom proticanju znači održavanje dobrog zdravlja.

Kako se primenjuje akunpuktura?

Japanska Akupunktura | Balans MedikaAko govorimo o dijagnostici, stručnjaci za akupunkturu postave veoma preciznu dijagnozu na osnovu pulseva, koji se mere na radijalnoj arteriji leve i desne ruke. Pritiskom na puls, sa tri prsta na zglobu šake, akupunkturolog dobije odgovor o stanju svih organa u telu, o karakteru čoveka, njegovom psihičkom i emocionalnom stanju, o roditeljima, pa i precima, a veoma iskusan lekar može ispričati i snove koje pacijent sanja. Na istom mestu savremena medicina može izmeriti samo brzinu otkucaja srca.

Zanimljivo je, da će dijagnoza preko pulsa i metode zvanične medicine, koja koristi najsavremenija tehničko-tehnološka dostignuća u potpunosti poklopiti.

Akupunktura koristi veoma tanke igle, tanje od vlasi kose, za jednokratnu upotrebu. Igla ulazi bezbolno u telo, njome se manipuliše tako što akupunkturolog okreće iglu levo ili desno, oduzima ili dodaje energiju, čime menja energetski protok energije.

Moksibustija ili termoakupunktura

Japanska Akupunktura | Balans MedikaMoksibustija ili termoakupunktura je proces paljenja specijalno prerađene trave pelina, tzv. „moksa“, na akupunkturnu tačku da bi se pod dejstvom toplote pojačalo delovanje na oragan koji se leči.

Energetski kanali Jang i Jin

Japanska Akupunktura | Balans MedikaJang (+) je energija muškog principa koja označava sunce, toplotu, suvo, aktivnost, brzinu, pritisak, svetlo, dom i pozitivnu energiju.

Jin (-) predstavlja ženski princip, mesec, hladnoću, vlagu, mrak, slabo, noć, mokro, zemlja i energija koja je suprotnost energiji janga.

Podela energija na Jang i Jin proizilazi iz ovih osobina i zakona njihove suprotnosti, koja stvara pulsacije što čine sam život. Meridijani su simetrično raspoređeni i nalaze se na glavi, trupu, rukama i nogama. Energija koja protiče kroz meridijane je živa, u stalnom pokretu i traje koliko i sam život.

Svaki meridijan ima sopstvenu putanju i određenu energetsku stanicu – akupunkturnu tačku. Meridijani su nazvani prema organu čije zdravlje čuva njihova blagotvorna energija. U toku svakog dana, dvadesetčetiri sata, meridijanima proteče energija više desetina puta, prelivajući se iz meridijana Jang u meridijan Jin i obrnuto. Zato je deo jedne energije uvek prisutan u drugoj.

Slikovni prikaz ove energije je tao – znak, predstavljen talasom u krugu koji ga deli na obrnuto simetrične polovine, gde je jedna polovina crna sa belom tačkom, a druga bela sa crnom tačkom, što znači da ni jedna energija nije bez primesa druge.

Na meridijanima postoje tačke koje imaju zadatak da energiju jednog meridijana odvedu u drugi gde je potrebno, ili da samo oslobode meridijan suvišne energije. Taj proces zove se disperzija. Obrnuto od navedenog je proces tonifikacije, koja podrazumeva dodavanje energije meridijanu.

Dobar akupunkurolog poznaje najdelotvornije tačke svih meridijana i preko njih uspeva da izvuče maksimum za pacijenta. Sticanje znanja iz ove oblasti je dugotrajno i postiže se upornom vežbom i prirodnim osećajem tj. senzibilitetom.

MERIDIJANI – JIN i JANG

Japanska Akupunktura | Balans MedikaPostoji šest JIN meridijana koji su paraleno raspoređeni, sa obe strane tela. Takođe mu pripada prednji , medijalni meridijan, koji prolazi sredinom prednjeg dela tela.

Meridijani JIN-a su:

 • I – Meridijan Pluća sa 11 tačaka
 • II – Meridijan Slezina sa 21 tačkom
 • III – Meridijan Srce sa 9 tačaka
 • IV – Meridijan Jetre sa 14 tačaka
 • V – Meridijan Bubrega sa 27 tačaka
 • VI – Meridijan Gospodar srca i seksualnosti sa 9 tačaka
 • VII – Meridijan Prednji medijalni kanal (sud koncepcije) sa 24 tačke

Maridijana JANG-a takođe ima šest i oni su paralelni.

Nalaze se simetrično sa obe strane tela. JANG-u pripada i zadnji meridijan koji prolazi sudovima zadnjeg dela tela.

Nazivi ovih meridijana su :

 • I – Meridijan debelog creva sa 20 tačaka
 • II – Meridijan tankog creva sa 19 tačaka
 • III – Meridijan bešike sa 67 tačaka
 • IV – Meridijan žučne kese sa 44 tačke
 • V – Meridijan trostrukog grejača sa 23 tačke
 • VI – Meridijan želuca sa 45 tačaka
 • VI – Zadnji medijalni kanal ili guverner sa 30 tačaka i guverner i sud koncepcije su povezani, ali nezavisni meridijani.

Svrha akupunkture

Svrha akupunkture je da se bez upotrebe lekova umanje zdravstvene tegobe uspostavljanjem energetske ravnoteže u organima. Taj postupak vodi i ozdravljenju. Koliko tretmana je potrebno da se reši neki problem nije moguće prognozirati. Zavisi od mnogo faktora. Pre svega od vremena koliko bolest ili problem postoji, da li je do sada tretiran i na koji način, kakvo je ukupno stanje oraganizma, da li je problem hroničan, akutni, degenerativni ili fizički…

Ipak, stručnjak akupunkturolog će pacijentu iskreno reći šta može da očekuje od tretmana kao i orijnataciono vreme za koje bi problem bio poboljšan ili rešen. Akupunktura je široka nauka. Veliki broj lekara oficijalne, zvanične medicine, proširivali su znanja učenjem akupunkture i njenom primenom pomogli pacijentima, ne samo u oblasti u kojoj su se specijalizovali, već i šire.

Akupunktura se dopunjuje i nije smetnja drugim tehnikama i metodama koje predloži lekar. Akupunkura je delotvorna u mnogim oblastima kao što su usporena cirkulacija, hormonski disbalans, nesanica, psihološki problemi.

Akupunktura je pomoć u radu jetre i bubrega, pomaže kod problema sa želucem kao što je gastritis, kolitis, pomaže kod hemoroida, impotencije, inkontinencije, umornih nogu, otečenih zglobova, problema sa ramenom, kolenima, kod gojaznosti, pomaže kod liftinga lica, drenaže lica i ulepšavanja. Tretmani na licu i koži nazivaju se akupunkturni fejslifting.

TRETMANE JAPANSKE AKUPUNKTURE RADI TOMOKO TANUMA.
ZAKAŽITE na tel: 011/322.68.26 ili 064/551.50.50.


SVE ŠTO TREBA DA URADITE JE DA NAS KONTAKTIRATE I ZAKAŽETE KONSULTACIJU. VRHUNSKI STRUCNJACI : ZNANJE, ISKUSTVO, PROFESIONALNOST ,ISKRENOST, POUZDANOST, DISKRECIJA .... ZDRAVLJE NA PRVOM MESTU! BALANS MEDIKA
011 / 322.68.26. i 064 / 551.50.50.

*
Iskustvo tretmana je individualno, kao i očekivani rezultati. Rezultati mogu zavisiti od vremenske dužine trajanja problema, načina života i opšteg psihofizičkog stanja osobe. Balans Medika prati rezultate svakog klijenta i nikada ne daje lažnu nadu, nerealna i nemoguća obećanja ni za jedan program koji nudimo na sajtu www.balansmedika.com


Stomach alignment/adjustment is a proven, safe, non-invasive and manual technique where, by a special massage, the stomach is "pulled out" from the diaphragm and placed in its natural position in the abdomen.
ALL YOU HAVE TO DO IS CONTACT US AND WE’LL BE GLAD TO SCHEDULE AN APPOINTMENT WITH YOU. WE ONLY WORK WITH EXPERTS WHO ARE FULLY EQUIPPED WITH KNOWLEDGE, EXPERIENCE, PROFESSIONALISM, RELIABILITY, DISCRETION, ETC… AT BALANS MEDIKA CENTAR, HEALTH IS OUR PRIORITY.
011 / 322.68.26. and 064 / 551.50.50.

*
The experience as well as expected results of the treatment may vary with each individual. The outcome can depend several factors such as how long have the individual been experiencing the problem, lifestyle, and the person’s psychophysical condition. Balans Medika monitors the results of each client and never gives false hope, unrealistic and impossible promises for any program we offer at www. Balansmedika.com